Optimalizácia chodu kompresorovej stanice  

Analýza chodu kompresorovej stanice            
- meranie chodu jednotlivých kompresorov, meranie voľnobehu            
- meranie tlakového pásma a energetických strát pri regulácií chodu            
- meranie tlakových strát v kompresorovej stanici            
- meranie energetickej efektivity úpravy stlačeného vzduchu            
- meranie rosného bodu

 

...viac informácií