Optimalizácia chodu kompresorovej stanice

 

Analýza chodu kompresorovej stanice

               - meranie chodu jednotlivých kompresorov, meranie voľnobehu

            - meranie tlakového pásma a energetických strát pri regulácií chodu

            - meranie tlakových strát v kompresorovej stanici

            - meranie energetickej efektivity úpravy stlačeného vzduchu

            - meranie rosného bodu

 

 

          Výstup

               - priebeh spotreby (prietoku) stlačeného vzduchu 10 dní / 24 hod

              - spotreba elektrickej energie

              - výpočet účinníka (KPI) pre kompresorovú stanicu [kW/1000 m3]

 

         Návrh alternatívnych riešení

             - voľba alternatívnych konfigurácií kompresorov

             - vyhodnotenie účinníka na základe simulácie

             - určenie potenciálu energetických úspor

             - zhodnotenie účinnosti úpravy vzduchu ( regulácia a riadenie systému )

             - posúdenie nasadenia nadstavbového RS ( vektorové riadenie, adaptívne 3D riadenie )

 

        Voľba optimálneho riešenia

            - vyhodnotenie úspor - komplexné riešenie

            - zhodnotenie investičných nákladov voči úsporám, návratnosť

            - garancia úspor a financovanie

 

        Zhodnotenie spätného využitia energie

            - výmena vzduch/vzduch systém leto/zima

            - ohrev TÚV alebo podpora vykurovania

            - kogenerácia

 

Energetický manažment – hardvérové a sofvérové riešenia

Poradenstvo o oblasti využitia sekundárnych zrojov energie

Contracting – Outsourcing – Utility – EPC projekty